STORY ARCHITECTSMETHODSCOLLABORATORYPROJECTSGALLERYNEWS
COLLABORATORY


Collaboratory is a next generation maker space, a participatory DIY environment for co-creation, research and development, experimentation and innovation at the intersection of technology, art, craft and design. We have a focus on games and film, ICT, and technological and social innovation. We aim to develop the Collaboratory to a unique and leading maker environment for participatory culture, playcentric expressions, communication architectures and innovation in Sweden, with global collaborations. Collaboratory consists of both a global network, and a local maker space at the Gothenburg film and games village at Polstjärnegatan 14 Lindholmen. 

This is a collaborative initiative between a number of people and organisations, founded by Jasmine Idun Lyman at Story architect in 2011, with a growing network of partners and members. If you want to join or have any questions drop us a line. 
We are also looking for sponsors and collaborators. Contact info(at)storyarchitects.se 


 

Design by Jasmine Idun Lyman, illustrations by Samantha Hookway. 


Collaboratory är en deltagarkulturell och öppen DIY-miljö för samskapande, forskning och utveckling, experiment och innovation i gränslandet mellan ICT, social och teknologisk innovation, hantverk, konst och design. Det är ett samverkansinitiativ mellan ett stort antal aktörer och verksamheter. Samverkan syftar till att skapa och utveckla Collaboratory till en unik och ledande miljö i Sverige för deltagarkulturella och playcentriska uttryck, kommunikationsarkitekturer och innovation.
Filosofin bygger på en Designa med och inte bara för strategi där deltagande och tillgänglighet är nyckelord. Vi bygger ett ekosystem där varje del när den andra och ständigt effektiviseras och designas utifrån deltagarnas behov. Innovation sker i skärningspunkten mellan perspektiv, därav är transdisciplinaritet och åldersoberoende viktiga grundpelare. Vi skapar en miljö som leder till synapser och korspollinering av idéer, en plats där industri, akademi, föreningar och fria aktörer möts, samarbetar och delar resurser, en plats där både startups och etablerad industri kan utvecklas.

Collaboratory bildades av Story architect 2011 som ett think and do collaboratory med avsikt att skapa transdisciplinära och åldersoberoende labbmiljöer för innovation genom metoder som utgår från människans naturliga kommunikationsformer såsom berättande och spelmekanik. Efter att Jasmine studerat ett flertal koncept världen över och arrangerat labb såsom diy days, Wicked Solutions lab, TEDx lab och Playcentric Writers Room tillsammans med välrenommerade aktörer både lokalt och globalt har ett extremt stort behov av fysiska mötesplatser, effektivare ekosystem och nya affärsmodeller visat sig. Därav växer nu samarbetet kring ett organiskt Collaboratory som intresserade aktörer nu designar tillsammans. Dessutom underlättar vi för andra aktörer såsom bibliotek att bygga liknande initiativ. Story architect fokuserar extra mycket på att stötta kreatörer inom indiespel och art house cinema, bland annat genom att hålla flera game jams och gatherings samt rådgiva entreprenörer, intraprenörer mfl.


Genom samarbete med Gothenburg Film Studios och Interactive Institute Swedish ICT har Collaboratory kunnat växa och bli ett makerspace, hackerspace, en kollaborativ arena och möjliggörare för individer, grupper, föreningar, nätverk, företag och offentliga aktörer som ställer sig bakom verksamhetens syfte och är villiga att bidra. Det är en verkstad och innovationsmiljö där man kan bygga saker, producera audiovisuella verk såsom film och spel, hålla workshops, kurser, visningar, festivaler etc. Vi kan skräddarsy kompetenshöjande workshops för organisationer och även inkubera, eller snarare accelerera koncept och start-ups i vårt labb. Miljön är fri från politisk, religiös och människokategoriserande verksamhet. Tillsammans skapar vi ett öppet labblandskap där kreatörer deltar genom att dela med sig av kunskap och socialt kapital.

Många kreatörer, som ofta arbetar 7 dagar i veckan året runt och i många fall har flera akademiska examina, kan idag ej försörja sig då de ekonomiska systemen ej har hängt med i utvecklingen av transdiciplinära, kreativa näringar, det finns inte tillräckligt med avlönade jobb och värdet på kultur beräknas felaktigt. Spelutvecklare har alltid varit diskriminerade inom konstvärldens stödsystem, i genomsnitt gör filmare/regissörer långfilmsdebut vid 43 års ålder, samtidigt som alla stödsystem idag är till för ungdomar, vi arbetar under ohälsosamma förhållanden och entreprenörer utesluts ur samhällets skyddsnät. Många bra intiativ existerar idag, men de kommunicerar ej effektivt sinsemellan. Det behövs en plats där professionella och nya kan jobba och utbyta kunskaper och resurser effektivt, där vi själva bestämmer villkoren och samarbetar. Det ska finnas plats för stora och små barn att vara kreativa och umgås med andra, gamla och barn ska kunna lära varandra saker såsom att använda läsplattor och kameror. Vi ska labba kring nya affärsmodeller, bättre utbildningsstrukturer och hitta lösningar för kreativa economic misfits att överleva och skapa hållbarhet i sitt yrkesutövande.

Collaboratory är öppet för sponsorer och kollaboratörer, kontakta oss för samarbete, info(at)storyarchitects.se, klicka på loggan för mer info om medlemskap, projekt mm.


Partners