STORY ARCHITECTCOLLABORATORYPROJECTSMETHODSGALLERYNEWS
COLLABORATORYCollaboratory is a next generation maker space, a remix of an innovation lab and art studio, for co-creation, research and development, prototyping, experimentation and innovation at the intersection of technology, art, craft and design. We have a focus on games, film and communication technologies, but are open for all artistic expressions, and we work with both technological and social innovation.

 

Collaboratory is a unique ecosystem for interactive arts, participatory culture, playcentric expressions, communication architectures, social sustainability, education and innovation. Our vision is to support and improve economical sustainability and working conditions for creatives, invent new materials, create job opportunities and accelerate open innovation. Collaboratory consists of both a global network, and a local maker space at Lindholmen, right inside the film and games village and the heart of Gothenburg’s IT, innovation and media industry. 

Collaboratory’s mission is to support, sustain and accelerate creativity at the intersection of technology, art, business and design. We champion co-creation, accelerate open innovation and provide a test and playground for synapses and crosspollination of ideas. At its transdisciplinary core, the Collaboratory focuses on increasing the quality of interactive, electronic and new media arts, as well as to build better platforms for prototyping, testing, creating, exhibiting and innovating. We realize creative ideas and have big goals for Gothenburg.

As a member of Collaboratory you get access to a big transdisciplinary and crossgenerational network of awesome people, 500 square meters of working space including workshops for fine and heavy productions, like 3D printers, soldering stations, wood workshop, knitting machines, transformable hangout areas that can be adapted to various events, exhibitions and workshops, screening and playtest possibilities, game jams and more.

Collaboratory was founded by Jasmine Idun Lyman at Story architects think and do collaboratory in 2011, on one hand to build a transdisciplinary lab for interactive arts, transmedia and other border crossing projects, on the other, to create a healthy and economically sustainable working environment for makers and entrepreneurs of all ages. The design is based on years of work experience, academic studies and research on communication, co-creation and innovation processes, as well as discussions with entrepreneurs, students and other creatives. Many entrepreneurs are excluded from the security net in our society, culture is hardly valued at all, the educational system is outdated, many game- and filmmakers are working in unhealthy conditions, artists are expected to work unpaid etc. The Collaboratory-model is a way to discuss and solve those issues, to dare to test new ideas and to fail, to stop categorizing people.  Lyman uses open design methods where the users are included early in the development through open design meetings and a playcentric framework welcoming anyone to take part. Through participatory and adaptive design a shared responsibility and ownership in a flexible structure is created to keep the ecosystem as effective as possible.

We are also looking for sponsors and collaborators. Collaboratory was founded with no funds or support from the city, region or like at all, so our survival is depending on partnership and sponsors. Normal co-working spaces cost a couple of thousand a month for a table spot, but we want to keep our space accessible for more people by keeping membership fees low, this means we need to find other ways to pay the rent and other costs. If you want to join, sponsor or have any questions contact Jasmine at info(at)storyarchitects.se

 

Main collaborators

       
Partnering collaborators 
  

                  

           

Other awesome collaborators and events that we are part of 


         

        
    
Info på svenska
Collaboratory bildades av Jasmine Idun Lyman inom Story architect 2011 som ett think and do collaboratory med avsikt att skapa transdisciplinära och åldersoberoende labbmiljöer för kultur och innovation genom metoder som utgår från människans naturliga kommunikationsformer såsom berättande och spelmekanik. Efter att Jasmine studerat ett flertal koncept världen över och arrangerat labb såsom maker.ninja, DIY days, Learn Do Share, Wicked Solutions lab, TEDxLab och Playcentric Writers Room tillsammans med välrenommerade aktörer både lokalt och globalt har ett extremt stort behov av fysiska mötesplatser, effektivare ekosystem och nya affärsmodeller visat sig. Därav växte en organiskt mötesplats fram som fler och fler intresserade aktörer nu designar tillsammans. Dessutom underlättar vi för andra aktörer såsom bibliotek, museum och Science parks att bygga liknande initiativ. Story architect fokuserar extra mycket på att stötta kreatörer inom indiespel och art house cinema samt andra former av konst som ofta utesluts ur de vanliga kommersiella arenorna och finansieringssystemen, bland annat genom att hålla flera game jams per år samt rådgiva entreprenörer, intraprenörer, arbetslösa, sjukskrivna, studenter mfl. Många har återfunnit inspiration och livsgläjde genom att vistas i Collaboratory.

Många kreatörer, som ofta arbetar 7 dagar i veckan året runt och i många fall har flera akademiska examina, kan idag ej försörja sig då de ekonomiska systemen ej har hängt med i utvecklingen av transdiciplinära, kreativa näringar, det finns inte tillräckligt med avlönade jobb och värdet på kultur beräknas felaktigt. Spelutvecklare har alltid varit diskriminerade inom konstvärldens stödsystem, i genomsnitt gör filmare/regissörer långfilmsdebut vid 43 års ålder, samtidigt som alla stödsystem idag är till för ungdomar, vi arbetar under ohälsosamma förhållanden och entreprenörer utesluts ur samhällets skyddsnät. Många bra intiativ existerar idag, men de kommunicerar ej effektivt sinsemellan. Det behövs en plats där professionella och nybörjare kan jobba och utbyta kunskaper och resurser effektivt, där vi själva bestämmer villkoren och samarbetar. Det ska finnas plats för stora och små barn att vara kreativa och umgås med andra, gamla och barn ska kunna lära varandra saker såsom att använda läsplattor och kameror. Vi ska labba kring nya affärsmodeller, bättre utbildningsstrukturer och hitta lösningar för kreatörer att skapa hållbarhet i sitt yrkesutövande. 

Genom samarbete med Gothenburg Film Studios och partners såsom Göteborgs universitet och Chalmers har Collaboratory blivit en viktig mötesplats för många branscher. Det är en verkstad och innovationsmiljö där man kan bygga saker, producera audiovisuella verk såsom film, spel och ny media konst, hålla workshops, kurser, visningar, festivaler, slöjdkvällar etc. Vi kan även skräddarsy kompetenshöjande workshops för organisationer och även inkubera och accelerera koncept och start-ups i vårt labb. Miljön är fri från politisk, religiös och människokategoriserande verksamhet. Tillsammans skapar vi ett öppet labblandskap där kreatörer deltar genom att dela med sig av kunskap, resurser och socialt kapital. Under 2015 växer Collaboratory, inleder ett utbytesprogram för internationella konstnärer, ökar stödet till entreprenörer och får fler partners från industri och akademi, vi är idag runt 50 medlemmar och söker finansiering för att öka kapaciteten till 100 medlemmar nästa år. Vi har ej fått något stöd av stad, region eller dylikt, och för att hålla medlemsavgifterna låga så ingen utesluts, är vi helt beroende av partners, sponsorer och aktörer som vi kan ha ömsesidiga, gärna långsiktiga relationer med. Collaboratory är därför öppet för sponsorer och kollaboratörer, kontakta Jasmine för att samarbeta, info(at)storyarchitects.se 

     Design by Jasmine Idun Lyman, illustrations by Samantha Hookway